سالشمار ۳۰ ساله قیمت بنزین؛

از بنزین ۱ تومانی تا ۱۰۰ تومانی

هر لیتر بنزین در سال 1357 با نرخ یک تومان به فروش می‌رسید و دوسال بعد در سال 1359 دولت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد که این نرخ تا سال 1368 ثابت ماند. در سال 1369 بنزین به نرخ پنج تومان در هر لیتر رسید که البته عرضه بنزین پنج تومانی تا سال 1373 ادامه یافت.

سال 1374 قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت 10 تومان عرضه شد. قبل از سال 1374 قیمت بنزین بعد از هر افزایشی چند سال ثابت می‌ماند اما از این سال به بعد بهای بنزین هر سال افزایش یافت.

بنزین با نرخ هر لیتر 16 تومان در سال 1376 تجربه شد و چهار سال بعد و به تدریج در سال 1380 این رقم به هر لیتر 38 تومان رسید.

قیمت بنزین با روندی صعودی در سال 1383 به 80 تومان برای هرلیتر رسید و بعد از سه سال، در سال 1386 با 20 تومان افزایش 100 تومانی شد.

اما پنج سال تمام، یعنی از خرداد 1386 تا خرداد 1391، بنزین 100 تومانی همراه باک‌ خودروهای ایرانی بود و بالاخره بر اساس این قانون که هر چیزی عمری دارد، عمر بنزین 100 تومانی هم با تمام خبرسازی‌ها و جنجال‌هایش به پایان رسید سالها بعد قیمت 400 تومانی برای بنزین تجربه شد و امروز که تابستان 1395 می باشد قیمت بنزین در ایران 1000 تومان و در دبی 12000 تومان است. همین قیمت با نرخ متغیر در اروپا بین 5 الی 6 هزار تومان ممکن است متغیر باشد!

Leave a Reply