سایت ایستگاه دیگر فیلتر نیست

اگر به خاطر داشته باشید چندی پیش در این سایت از فیلتر شدن سایت خوب و مفید ایستگاه شدیدا شاکی بودم

امروز یادم ناگهانی به این سایت افتاد و امتحان کردم دیدم باز شده.

آزاد شدن سایت کاربردی ایستگاه را تبریک می گم و امیدوارم دیگه از این اتفاقا نیافته.

ادمین سایت نمایشگاه مجازی فارس

پدرام حقیقی

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733