نکنید! نکنید این کارهای ضایع را

گروهی از پژوهشگران دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا بر روی ۱۰۸ زوج نشان داده است آنهایی که در فیس‌بوک بیشتر از رابطه‌شان می‌نویسند و قربان صدقه هم می‌روند، بیشتر از بقیه در مورد احساس طرف مقابلشان نامطمئن هستند و در رابطه شان احساس ناامنی می‌کنند.
نظر شما چیست؟

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply