شجاعت، موهبتی مقدس در درون شماست.

شجاعت، موهبتی مقدس در درون شماست.

مهم ترین دستاورد شجاعت این است که خودتان هستید با تمام ویژگی هایی که دارید بدون عذرخواهی ،بدون توجیه و بدون نیاز به نقابهایی برای پوشاندن حقیقت وجودتان.
شما باید شجاعت یک جنگجو را داشته باشید تا به این باور برسید که دیدگاهتان مهم است،حقیقت وجودتان مهم است،استعدادهایتان مهم هستند و بالاخره حضورتان روی کره زمین مهم است. لازم نیست این حق را به دست بیاورید این حق مادر زادی شماست.


شجاعت یک جنگجو به شما اجازه می دهد خود را همانطور که هستید اسیب پذیر و واقعی نمایان سازید.در حقیقت شجاعت یک جنگجو، ویژگی است که با ان متولد میشود.حالتی است از بودن.
وقتی شجاع باشید نیاز نیست کارهای شجاعانه انجام دهید وقتی کار متهورانه انجام میدهیدتمام توان خود را برای پیروز شدن در یک موقعیت یا برهه تصمیم گیری به کار میبرید این نوع زور ازمایی شجاعتی نیست که از همان لحظه فراتر برود زیرا اغلب اوقات برخاسته از ترس و جبر است.
شما با این جنگجوی شجاع درونتان به دنیا امده اید جنگجویی روحانی،مقدس زیبا و قدرتمند.

دبی فورد ،شجاعت
با تشکر از دکتر باقری

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733