حرف کودک زیر هفت سال

کودک زیر هفت سال به این دلیل زیاد حرف میزند که خود را مرکز عالم میپندارد و نمیداند حرف نزدن یعنی چه.
محدوده صحبتهای خود محورانه آنها سه الگو دارد:
1-تکرار کلمات به خاطر لذتی که در به زبان آوردن آنها است.
2-صحبت یک نفره و گزارش بازی
3-صحبت یک نفره در جمع بدون توجه به حرفهای سایرین
ژان پیاژه

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733