خبرهایی از دنیای اخبار و اطلاعات اقتصادی چنین القا می کند که جهان جدیدا در حال فرو رفتن در باتلاق رکودی دیگر است.

  • سقوط قیمت نفت که باعث بحران های تولیدی و فروش محصولات مرتبط و غیر مرتبط می شود

  • پائین آمدن حجم معاملات بین المللی

  • در آمریکا، حرکت سهامداران بازار بورس اعتباری به سوی سهامهای کم ریسک

  • کاهش ارزش روبل روسیه و تحریم های آمریکا

  • پیش بینی سقوط قیمت فلزات گرانبها

  • ریزش بورس اوراق بهادار ایران به زیر خط قرمز

  • سقوط ارزش پزو مکزیک پس از دو دهه

  • سقوط بورس دبی

  • کم شدن قیمت بلیت هواپیمایی در جهان

اینگونه است که 42 درصد از کل ثروت جهان در نزد کمتر از یک درصد افراد است، یعنی دقیقا 0.7 درصد!!!

Leave a Reply