آنچه رقبا نمی توانند تقلید کنند
شرط می بندم شما هم به دنبال ایده اي هستید که رقبا نتوانند تقلید کنند. بله! شما دقیقا به دنبال ایده جدیدي هستید که رقبا از پس تقلید آن برنیایند. شما ازتقلیدهاي رقبایتان خسته شده اید، ازاینکه تا ایده جدیدي را عملی می کنید بلافاصله آنها هم یک کپی از طرح شما را انجام می دهند و فرصت کسب درآمد بیشتر را از شما می گیرند کلافه هستید. شما کلافه هستید چرا که هم اکنون درحال مطالعه کتابی هستید که قرار است به شما بگوید چگونه یک ایده غیرقابل تقلید را درتجارت خود خلق کنید. ایده اي که بر فروش و درآمد شما می افزاید و هزینه هاي شما را کاهش می دهد. ایده اي که هرگز، هرگز و هرگز قابل تکرار نخواهد بود!؟ 

یازي نیست که خودتان را سرزنش کنید. در دنیاي پرشتاب امروزي دیگر نه تنها داشتن یک مزیت رقابتی کافی نیست، بلکه زمانی هم که مزایاي رقابتی را خلق می کنید بلافاصله توسط دیگران کپی و تقلید می شوند و به احتمال زیاد هم شما آن کسی نخواهید بود که سود اصلی را به جیب می زند.اما حالا اینجائیم تا بدون آنکه قرار باشد مزایاي رقابتی را کشف و خلق کنیم و با آنها محصولاتمان را راحت تر به مشتریان بفروشیم،در عوض می خواهیم “به کمک خود مشتریان” و یک شکاف رقابتی بزرگ را با سایر رقبایمان ایجاد کنیم.
اجازه بدهید بیش از این شما را منتظر نگذاریم و شما را با آن ایده براي ایجاد یک شکاف رقابتی عمیق و گسترده آشنا کنیم. البته این ایده آنقدر ساده است که زمانی که آنرا در سمینارهایم با دیگران در میان می گذارم جمع لحظه اي سکوت می کند و بعد می پرسند: همین؟! آیا شما مطمئنید؟
بله، من مطمئنم! نحوه ارتباط شما با مشتریان بالفعل و خریدارهمان چیزي است که رقبایتان هرگز قادر به تقلید آن نیستند.این تنها چیزي است که شما می توانید از آن به عنوان یک ایده رقابتی براي تصاحب سهم بازار بیشتر استفاده کنید و حتی اگر رقبا به راز و رمز هاي تان پی ببرند باز هم موفق به تقلید آن نخواهند بود.و البته خبر بد اینجاست که شما هم قادر به نحوه ارتباطات رقبا با مشتریانشان نیستید!
درجامعه امروزي ایران که کمتر سعی می شود به شخصیت و هویت مستقل مشتریان احترام گذاشته شود و کمتر کسی به حقوق مشتریان اهمیت می دهد و البته تا زمانی که احترام گذاشتن و یا نگذاشتن آن بسته به ظاهر و سمت مشتري است شما می توانید تسخیر کننده سهم غالب بازار باشید و زمانی هم که سایرین به این راز پی بردند و آنرا به مرحله عمل درآوردند باز هم شما به واسطه پیشقدم بودنتان حرف اول را خواهید زد چرا که مشتریان هرگز شما را تنها نخواهند گذاشت.
بیاید تا با هم نگاهی به بازار تجارت و کسب کار ایران بیندازیم. بازاري پر از قانون شکنی در برابر مشتریان. بازاري که سهام داران و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هایش با لباس ها و اتومبیل هایی که به واسطه لطف و خرید مشتري و درواقع با پول مشتریان شان خریداري کرده اند، حالا براي همان خریداران فخر می فروشند.بازاري از یک کشور در حال صنعتی شدن که غرق در گرداب دیدگاه مبتنی بر فروش است. پس مصرف کننده آن قربانی نبود تنوع خواهد شد و تولید کننده آن برنده یک سیاست تهاجمی که براي به فروش رساندن محصولات بیش از حد تولید شده خود معتقد است که باید،مصرف کننده را وادار به خرید کرد!و دور از انتظار نخواهد بود در چنین فضایی که مشتري را مجبور به خرید می کنند عملا بحث مراقبت و ارتباط موثر با مشتري به خیال آنکه او (مشتري) نیازمند است و من تنها تامین کننده به دست فراموشی سپرده می شود.اما خبر بدي هم براي تولیدکنندگان با دیدگاه مبتنی بر فروش وجود دارد و آن خبر از این قرار است که همه روزه شرکت هاي جدیدي به صف رقبایشان می پیوندند و این رقبا نوپا اما هوشمند،به کمک مدیران برنامه ریزي و بازاریابی خود دیر یا زود به راه هایی براي عبور از قسمت گمنامان بازار خواهند یافت که باعث می شود آنرا را به تولید کنندگان و سرویس دهندگان برتر بازار تبدیل کند.
پس با وجود آنچه که در بالا گفته شد، اگر شما جز آن دسته از مدیرانی هستید که هرگز به مشتري کوچکترین اهمیتی نمی داده است و یا اگر جز آن دسته افرادي هستید که قبلا با این مساله آشنایی نداشته است و غیرعمد حقوق و شخصیت مشتریان را پایمال می کرده است باید بگوئیم که اگر واقعا به دنبال حفظ و ارتقاي کسب و کار خود هستید  سریعا دست به کار شوید و براي برقراري ارتباط موثر با مشتریان خود کاري صورت دهید.
دقت کنید که بازار امروزي دیگر شباهتی به بازار دیروز و گذشته ندارد! امروز ما به چالش بازاري فراخوانده می شویم که هر لحظه بر تعداد رقبایش افزوده می شود و هر روز رقبا نسبت به گذشته قوي تر و قوي تر می شوند و از طرفی دیگر مشتریان آن تبدیل به خریدارانی قهار شده اند. خریدارانی که گاه شک می کنیم آیا او فارغ التحصیل ارشد مدیریت بازرگانی بوده است که اینچنین از شگردهاي مدیریت خرید مطلع و آگاه است؟
واقعیت این است که شاید فقط کمتر از یک درصد از این مشتریان در دانشکده هاي بازرگانی مشغول به تحصیل بوده باشند اما به خاطر رقابت تنگاتنگی که امروز وجود دارد همه روزه آنها تحت الشعاع صدها و بلکه هزاران پیام تبلیغاتی و سماجت هاي ده ها فروشنده قرار می گیرنده که اگر قرار باشد از هر ده تماس تنها یک مساله را بیاموزند شایستگی تدریس در دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد را به عنوان استاد برتر در زمینه مدیریت خرید خواهند داشت!
عصر سلطه جویی بنگاه ها بر مشتریان حتی در کشوري مانند ایران که جز کشورهاي رو به رشد خوانده می شود به پایان رسیده است و در این دنیاي مشتري گرایی و به شدت رقابتی که ساکنان جدید آن شرکت ها و سازمان هاي معتقد به حقوق مشتري هستند، نه تنها جایی براي مدیران، پرسنل و سازمان هاي بی اهمیت به مشتري نگذاشته است، به زودي تمام کسانی که سعی بر مقاومت و مخالفت با پدیده نو ظهور اما با فلسفه قدیمی فرامشتري مداري را دارند از چرخه رقابت و گردونه بازار داخلی و خارجی را حذف خواهد کرد.
قطعا امروز بیشتر از هر زمان دیگري در گذشته، مدیران و صاحبان صنایع و تجارت هاي ایران و جهان به حرف سام والتون، موسس والمارت روي آورده اند که روزي گفت:مشتري تنها کسی که می تواند ما را از مدیران تا کارمندان اخراج کند! پس اگر واقعا می خواهید تا بیشتر با این رئیس بی رحم و سنگدل آشنا شوید و راه هاي جلب رضایت هرچه بیشتر و طریقه برقراري ارتباط موثر با او را بدانید پیشنهاد می کنیم مطالب دیگر سایت  مربوط به  “مشتري مداری” و” فرامشتري مداری”  را مطالعه فرمایید.

Leave a Reply