به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کربی، دولت آمریکا، از طریق وزارت انرژی آمریکا، ۳۲ تن آب سنگین را از یکی از زیر مجموعه های سازمان انرژی اتمی ایران می خرد. این میزان آب سنگین بخش عمده ای از نیاز داخلی سال جاری آمریکا را برای اهداف صنعتی و تحقیقاتی تامین می کند. این معامله در حالی که کالایی حیاتی را برای صنایع آمریکا فراهم می کند، همچنین به ایران کمک می کند تا بخشی از آب سنگین مازاد خود بر اساس برجام را، به فروش برساند. همانطور که وزیر انرژی، ارنست مونیز گفت: ” اگر می خواهید از ایران آب سنگین بخرید، می توانید. این کار انجام شده. حتی ایالات متحده این کار را کرده است. “

Leave a Reply