آشنایی با اقتصاددانان ایرانی(3):
دکتر هایده صالحی اصفهانی

هایده صالحی اصفهانی از زنان اقتصاددان ایرانی است که دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت کرده است و استاد دانشگاه واشنگتن است.

کشور: آمریکا

سازمان/شرکت: دانشگاه واشنگتن

هایده صالحی اصفهانی در مدرسه اقتصادی لندن درس خوانده است و دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه پنسیلوانیا گذرانده است.

او خواهر جواد صالحی اصفهانی وهادی صالحی اصفهانی، دو اقتصاد دان مطرح ایرانی مقیم آمریکا است که در تدریس اقتصاد بین الملل،توسعه اقتصادی واقتصاد خرد تخصص دارد. وی استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن است.

سابقه تحقیقاتی وی در زمینه های بیماری هلندی و همچنین به خاطر تحقیقاتشان درباره اقتصاد اوزبکستان از دانشگاه سمرقند جایزه ویژه دریافت نمودند.

در حال حاضر زمینه مورد علاقه ایشان International Economics و Economic Development است.

تحصیلات

کارشناسی، اقتصاد سنجی، مدرسه اقتصادی لندن، انگلستان، 1359
کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا
دکتری، اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، 1364

سوابق کاری

استاد اقتصاد، دانشگاه واشنگتن، آمریکا، از سال 1371 تا کنون
استاد اقتصاد، دانشگاه یوتا، آمریکا، سال 1371

Leave a Reply