آشنایی با اقتصاددانان ایرانی(8):
دکتر سید منصور خلیلی عراقی

سید منصور خلیلی عراقی اقتصاددان ایرانی و استاد تمام گروه اقتصاد بین‌رشته‌ای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

تاریخ تولد: جمعه، 10 بهمن 1337

محل تولد: تهران

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

عنوان شغلی: استاد تمام

سید منصور خلیلی عراقی متولد ۱۰ بهمن ۱۳۲۷ در تهران است. وی اقتصاددان ایرانی و استاد تمام گروه اقتصاد بین‌رشته‌ای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

او بیست و هشتمین رئیس دانشگاه تهران (۸۱–۱۳۷۶) بوده‌است. وی کارشناسی خود را در اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرده‌است.

تحصیلات

دکتری،اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا، 1361
کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا، 1356
کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1350

سوابق کاری

شورای سیاستگذاری گروه کارآفرینی، 1388
مدیر گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا 1383
سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی،دانشکده اقتصاد، 1381
رئیس دانشگاه تهران، 1376 تا 1381
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1371 تا 1376
معاون پژوهشی دانشگاه تهران، 1367 تا 1372
عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، 1367 تا 1372

کتاب‌های تالیفی و ترجمه

اقتصاد کلان جدید (منشأ سیر تحول و وضعیت فعلی)، ترجمه، انتشارات سمت، 1392/06/30
درآمدی بر اقتصاد مسکن، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1391/03/01
راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه، انتشارات برادران، 1383/08/09
تست‌های اقتصاد کلان، ترجمه، دانشگاه تربیت مدرس، 1373/11/10
مجموعه تست اقتصاد کلان دورن بوش- فیشر، تالیف، جهاد دانشگاهی تهران، 1373/01/31
مبانی تحلیل هزینه – فایده عملی، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، 1372/01/01
شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1366/01/01

Leave a Reply